外科治疗

胸腔镜下系统性淋巴结清扫与传统开胸手术在可切除非小细胞肺癌中的对比研究

Wang Wei , Weiqiang Yin , Wenlong Shao , Gening Jiang , Qun Wang , Lunxu Liu , Deruo Liu , Zheng Wang , Zhihua Zhu , Hanzhang Chen , Jianxing He
关键词:

附件