外科治疗

非气管内插管麻醉下全胸腔镜解剖性肺段切除的可行性及安全性分析

Zhihua Guo , Wenlong Shao , Weiqiang Yin , Hanzhang Chen , Xin Zhang , Qinglong Dong , Lixia Liang , Wei Wang , Guilin Peng , Jianxing He
关键词:

附件